Maanpään Luomutilalla on 40 charolais-emolehmää. Hiehot, pikkuvasikat ja sonnit mukaan lukien eläimiä on vuodenajasta riippuen yhteensä noin 100. Kaikki eläimet ovat syntyneet kotitilalla. Laidunkauden ulkopuolella lehmät asuviat kahdessa pihattonavetassa, vapaina pienissä laumoissa. Kuivikkeena eläimillä on pahnaa ja turvetta. Rakennukset ovat ilmavia ja valoisia, mutta antavat suojan sadetta ja tuulta vastaan.

Charolais-naudat ovat luonteeltaan säyseitä ja emot hoitavat vasikoitaan hyvin. Rotu on sopeutuvainen vaihteleviin olosuhteisiin.

Laidunkausi alkaa toukokuussa ja kestää syyskuun loppupuolelle. Keväällä poikineet lehmät vasikoineen laiduntavat tilan pelloilla. Syksyllä poikivat lehmät, sekä hiehot metsälaitumilla. Emolehmä saa vasikan kerran vuodessa. Vasikat ovat emojensa kanssa noin puolivuotiaiksi. Näin eläimet saavat toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään.

Lehmien syömä ruoka on peräisin oman tilan pelloilta.Charolais-rotu käyttää syömänsä ravinnon erittäin tehokkaasti hyödyksi. Pääasiassa rehuna on kesällä korjattu apilapitoinen säilörehu ja kuivaheinä. Nuoret, kasvavat eläimet saavat lisäksi kauraa ja härkäpapua. Eläimille välttämättömät kivennäiset ja vitamiinit ostetaan tilan ulkopuolelta.

Luomuemolehmät ovat pääasiassa hyvin terveitä. Tarvittaessa eläimiä voidaan kuitenkin hoitaa lääkkeillä tavanomaisessa tuotannossa olevien eläinten tapaan. Lääkintä on tarkkaan valvottua ja lääkkeiden varoajat ovat kaksinkertaiset tavanomaiseen tuotantoon verrattuna.