Maanpään Luomutilan mailla sijaitsee kosteikko sekä laskeutusallas. Tila sijaitsee Pyhäjärven valuma-alueella ja kosteikolla onkin tärkeä merkitys ravinteiden sitojana. Näin ravinteita päätyy Pyhäjärveen vähemmän. Kosteikon ympäristössä pesii joka vuosi useita mielenkiintoisia lintulajeja. Kosteikolla on pesinyt mm. kurki, heinäsorsa, tavi sekä telkkä. Laulujoutsenpari on nähty useampana vuonna ja myös paljon pienempiä lintulajeja kuten rantasipi, metsäviklo, ruokokerttunen sekä punavarpunen on tavattu.

Usein Maanpään peltojen yllä näkee lentelevän haukkoja. Hiirihaukka sekä varpushaukka ovat tavallisia, mutta myös ruskosuohaukka, sinisuohaukka sekä nuolihaukka on nähty saalistamassa ja pesimässäkin.

Harvinaisempia lintuja tilamme ympäristössä ovat olleet pari talvea tilallamme talvehtinut turkinkyyhky sekä harjalintu, joka pysähtyi muuttomatkallaan levähtämään pihallemme.

Turkinkyyhky tammikuussa 2021.
Harjalintu 18.5.2021

Maanpään tilan lehmät laiduntavat myös metsälaitumilla. Laidunnus tuo lisää valoa metsän pohjakerroksiin ja näin vaikuttaa siellä kasvavien kasvien olosuhteisiin, sekä luo vaatimattomammille kasveille mahdollisuuksia menestyä. Metsälaitumet ovat myös maisemaa rikastava elementti.

Lihatoimituksemme kuljetamme autolla, jossa käytämme mahdollisuuksien mukaan sataprosenttisesti uusiutuvaa dieseliä. Käyttämämme polttoaine valmistetaan jätteistä sekä teollisuuden prosesseissa syntyvistä tähteistä.